تبلیغات
زیست - دستگاه ایمنی بدن


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

دستگاه ایمنی بدن

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
چهارشنبه 27 آبان 1388-11:32 ب.ظ

نگاه کلی

انسان در محیطی زندگی می‌کند که عوامل و میکروارگانیسمهای بیماری‌زای متعددی سلامتی وی را بطور دائم تهدید می‌کند. پوست و پرده‌های مخاطی به نوان یک سد حفاظتی از ورود این عوامل به بدن جلوگیری می‌نمایند. با وجود این ، عبور عوامل بیماری‌زا از نواحی آسیب دیده و ضعیف این سد حفاظتی امکان پذیر می‌باشد.تصویر
مکانیسم کار لنفوسیت Bبدن برای مقابله با عوامل بیماری‌زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نظر عملکردی آنرا به دو نوع : سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی می‌توان تقسیم کرد. عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ، لنفوسیتها و سلولهای عرضه کننده آنتی ژن.

فاگوسیتها

شامل ماکروفاژهای بافت همبند ، سلولهای کوپفر کبد ، ماکروفاژهای آلوئلی ریه ، میکروگلیهای بافت عصبی ، لکوسیتهای پلی مورنونوکلئر و مونوسیتهای خونی می‌باشد که در مجموع سیستمی را بوجود می‌آورند که اصطلاحا سیستم ایمنی طبیعی نامیده می‌شود. عملکرد فاگوسیتها به این ترتیب است که پس از نفوذ میکروارگانیسم از سطوح اپی‌تلیال و ورود آن به بدن ، ترشح عوامل واسطه‌ای توسط سلولهای آسیب دیده ، سبب بروز واکنش التهابی و جلب فاگوسیتها به محل آسیب می‌گردد. در محل آسیب ، فاگوسیتها تحت تاثیر عاملی به نام فاکتور کموتاکسی به طرف میکروارگانیسمها کشیده شده و پس از چسبیدن به میکروارگانیسمها ، آنها را فاگوسیته می‌نمایند.

نحوه عملکرد ماکروفاژها به عنوان فاگوسیت اصلی بدن

ماکروفاژها پس از فاگوسیته کردن میکروارگانیسم ، مولکول آنتی ژنیک آن را حفظ کرده و باظاهر ساختن آن در سطح خود به عنوان یک معرفی کننده آنتی ژن آن را به لنفوسیتها عرضه می‌کنند. این عمل که باعث فعال شدن لنفوسیتها می‌شود چگونگی ارتباط بین عوامل عملکردی سیستم ایمنی را نشان می‌دهد. علاوه بر اعمال فوق ، سایر فعالیتهای ماکروفاژها عبارتند از: سنتز و ترشح تعدادی از پروتئینهای سیستم کمپلمان ، ترشح عوامل فعال کننده رشد و تکثیر لنفوسیتها و سایر سلولها و تولید عوامل کشنده باکتریها و سلولهای توموری.تصویر

اپسونین و اپسونیزاسیون

فاگوسیتوز میکروارگانیسمها و سایر آنتی ژنها در اثر اپسونیزاسیون یعنی پوشیده شدن آنها توسط پروتئینهای ویژه‌ای به نام اپسونین تسهیل و تسریع می‌گردد. اپسونینها شامل کمپلمان و آنتی بادیها می‌باشند. کمپلمانها به دسته بزرگی از پروتئینهای موجود در سرم خون اطلاق می‌گردد که از حدود 20 پروتئین مختلف تشکیل شده‌اند و به سیستم کمپلمان مشهورند.

این پروتئینها که توسط ماکروفاژها و
کبد سنتز می‌گردند با حرف C و یک پسوند عددی مثل نمایش داده می‌شود. علت نامگذاری این پروتئینها به عنوان مکمل ، چگونگی عملکرد آنهاست که تکمیل کننده عمل آنتی بادیها می‌باشند به این معنی که کمپلمان ، با اتصال به آنتی بادی چسبیده به آنتی ژن ، فعال شده و خاصیت پروتئولیتیک پیدا می‌کند و یا باعث اتصال آن به فاگوسیتها می‌گردد. سیستم کمپلمان به دو طریق فعال می‌گردد.


  1. توسط کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی که مسیر کلاسیک نامیده می‌شود.

  2. توسط عوامل عفونی که مسیر فرعی نامیده می‌شود.

فعال شدن سیستم کمپلمان اعمال زیر را سبب می شود: جلب و فعال سازی فاگوسیتها ، انهدام سلولها و میکروارگانیسمها و اپسونیزاسیون میکروارگانیسمها و کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی. کمپلمانها در مقایسه با آنتی بادیها ، عوامل حساس به حرارت سرمی را تشکیل می‌دهند.
تصویر
ساختمان لنفوسیت

لنفوسیتها

ایمنی حاصله توسط لنفوسیتها در مقایسه با ایمنی طبیعی کاملا اختصاصی بوده و مصونیت‌زا می‌باشد. منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا کند. سلولهای لنفوسیت B و T عوامل اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی می‌باشند.


انواع ایمنی در بدنایمنی اکتسابی حاصله توسط لنفوسیتهای B را ایمنی هومورال می‌نامند که بدن را در مقابل عوامل مهاجم و بیماری‌زا محافظت می‌کند. در حالی که ، ایمنی حاصله توسط لنفوسیتهای T را ایمنی با واسطه سلولی می‌نامند. که عهده‌دار شناسایی و نابود کردن سلولهای غیر طبیعی می‌باشد. با وجود این تقسیم بندی فوق مطلق نمی‌باشد و در موارد متعددی پاسخهای ایمنی هومورال و با واسطه سلولی باهم تداخل دارند.

ایمنی هومورال

وابسته به لنفوسیت B و تولید آنتی بادی توسط آنها می‌باشد. لنفوسیتهای B پس از تشکیل و مهاجرت به اعضای لنفاوی ، در صورت عدم مواجه شدن با آنتی ژن فعال شده و سپس تحت تاثیر فاکتورهای مترشحه از لنفوسیتهای T ، تکثیر و تمایز یافته و سلولهای یادگار و پلاسماسلهای تولید کننده آنتی بادیها را بوجود می‌آورند.

پلاسماسلها بلافاصله شروع به سنتز و ترشح آنتی بادی نموده و
پاسخ ایمنی اولیه را سبب می‌شوند، سلولهای خاطره‌دار ، دارای عمری طولانی بوده و در ضمن گردش در لنف و اعضای لنفی ، در صورت مواجهه مجدد با همان نوع آنتی ژن سریعا عکس‌العمل نشان داده و با سنتز و ترشح آنتی بادیها باعث بروز پاسخ ایمنی ثانویه می‌گردند.تصویر

آنتی بادیها یا ایمونوگلوبولینها

پروتئینهایی هستند که توسط پلاسماسلها بطور اختصاصی بر علیه آنتی ژنهای وارده به بدن سنتز و ترشح می‌گردند و با اتصال به آنتی ژن زمینه انهدام آن را فراهم می‌سازند. آنتی ژن ممکن است ویروس ، باکتری ، قارچ ، انگل ، پروتئین یا پلی ساکارید باشد، آنتی بادی قابل اتصال به همه قسمتهای آنتی ژن نمی‌باشد.

ایمنی باواسطه سلولی

ایمنی باواسطه سلولی به ایمنی حاصله از لنفوسیتهای T اطلاق می‌گردد که بدون ترشح آنتی بادی انجام می‌گیرد و مسئول شناسایی و انهدام سلولهای غیر طبیعی می‌باشد. منظور از سلولهای غیر طبیعی سلولهایی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن به مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی می‌گردند. لنفوسیتهای T به سه دسته کمک کننده ، سرکوبگر یا مهارکننده و سیتوکسیک تقسیم می‌شوند.

عملکرد T-cell کمک کننده در ارتباط با
ایمنی هومورال می‌باشد. T-cellهای مهارکننده فعالیت سلولهای تولید کننده آنتی بادی و سیتوتوکسیک را مهار نموده و در تنظیم فعالیت این سلولها اهمین بسزایی دارند. T-cellهای سیتوتوکسیک یا کشنده به T-cellهای عمل کننده نیز موسومند و در واقع واکنش ایمنی سلولی را عهده‌دار می‌باشند و در شناسایی و انهدام سلولهای آلوده به ویروس ، سلولهای آلوده به باکتری و انگلهای داخلی سلولی و همچنین سلولهای تغییر یافته سرطانی و سلولهای تغییر یافته در اثر مواد شیمیایی نقش دارند.

بافتها و اعضای لنفی

برای اینکه سیستم ایمنی بتواند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، سلولهای دخیل در پاسخهای ایمنی به صورت بافتها و اعضای سازمان دهی شده‌اند. مجموعه این بافتها و اعضای سیستم لنفی نیز نامیده می‌شوند.

بافتهای لنفاوی

شامل ندولهای لنفاوی می‌باشد که در همه اعضای لنفاوی به جز تیموس و یا به صورت مستقل در بافت همبند آستر و زیر مخاط دستگاههای گوارشی ، تنفسی و تناسلی دیده می‌شوند. که ندولها به دو صورت اولیه و ثانویه دیده می‌شوند که در ندولهای اولیه تراکم سلولها یکنواخت می‌باشد ولی ندولهای ثانویه دارای یک ناحیه متراکم و تیره محیطی و یک ناحیه کم تراکم روشن و مرکزی می‌باشند.
تصویر
بافت لنفاوی

اعضای لنفاوی

به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌گردند که اعضای لنفاوی اولیه شامل مغز استخوان و تیموس می‌باشد که محل تمایز لنفوسیتها هستند و اعضای لنفاوی ثانویه شامل عقده‌های لنفی ، طحال ، روده‌ها ، پلاکهای پی‌یر می‌باشد که محل استقرار لنفوسیتهای تمایز یافته می‌باشند. لوزه‌ها نیز اجتماعی از ندولهای دارای مرکز زایا و بافت لنفاوی منتشر می‌باشند که به صورت حلقه‌ای در ابتدای لوله گوارش قرار گرفته‌اند.

پیوند بافتها

امروزه پیوند بافتها ، راهی مناسب برای ترمیم بافتهای آسیب دیده غیر قابل ترمیم ارگانهای از کار افتاده می‌باشد. پیوند بافت به چند صورت امکان پذیر است:


  • Autograft: در این حالت برای پیوند از بافتهای بدن خود فرد استفاده می‌شود.
  • Isograft: حالتی است که در آن پیوند بین دو فرد که از نظر ژنتیکی یکسان هستند، انجام می‌گیرد مانند پیوند دوقلوهای یک تخمه.

  • Allograft: در این حالت پیوند بین دو فرد که از لحاظ ژنتیکی با یکدیگر متفاوت هستند صورت می‌گیرد که معمولترین پیوند در پزشکی محسوب می‌شود.

  • Hetrograft: حالتی است که در آن بافت پیوندی برای انسان از یک حیوان تهیه می‌شود.

در دو مورد اول به علت همسانی ژنتیکی ، سیستم ایمنی عکس‌العملی نشان نمی‌دهد ولی در دو مورد بعدی در صورت ناسازگار بودن بافتها سلولهای T کشنده بافت پیوندی را به عنوان بیگانه تشخیص و آن را تخریب می‌نمایند که این عمل را رد پیوند گویند.

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 29 آبان 1388 10:27 ب.ظ

office setup
شنبه 26 مرداد 1398 03:02 ب.ظ
nice blog...
office.com/setup
شنبه 26 مرداد 1398 02:50 ب.ظ
nice blog...
office setup
جمعه 25 مرداد 1398 03:40 ب.ظ
nice blog...
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:15 ب.ظ

Fantastic advice. Regards.
canada medication cost canadian medications 247 canadian online pharmacies reviews trusted pharmacy canada canada drugs canada drugs online drugs for sale deep web aarp recommended canadian pharmacies buy viagra online usa cialis from canada
ctanieldhjyyh
یکشنبه 9 تیر 1398 01:31 ب.ظ
dxakajtwibnu name brand viagra online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>herbal alternative viagra</a> canadien pharmacy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra from canada without a prescription</a>
viagra over the counter
http://diaplanpens.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:01 ق.ظ

Superb material, Thanks!
costo in farmacia cialis buy original cialis cialis en mexico precio tadalafil cialis kaufen wo cialis generic availability 200 cialis coupon generic cialis in vietnam cialis flussig look here cialis cheap canada
http://antoci.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:02 ب.ظ

Effectively voiced really. !
prices for cialis 50mg cialis para que sirve cialis 05 tadalafil bulk cialis comprar cialis navarr generic cialis with dapoxetine cialis tablets low dose cialis blood pressure cialis tadalafil
tlaniellquqov
یکشنبه 2 تیر 1398 12:05 ب.ظ
gmwtkxdmfpnh viagra soft http://canadaviagravrcialis.com/ - buy viagra canada viagra samples <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis and pharmacy</a>
http://flablihind.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:28 ق.ظ

You actually stated this effectively!
cialis 100 mg 30 tablet cialis dosage recommendations cialis 50 mg soft tab cialis arginine interactio wow cialis tadalafil 100mg generic low dose cialis buy cialis online cialis australia org cialis kaufen wo wow look it cialis mexico
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 06:17 ب.ظ

Many thanks! A lot of information.

we recommend cialis info cilas cialis 5 mg effetti collateral bulk cialis walgreens price for cialis cialis generico en mexico cialis 10 doctissimo viagra vs cialis cialis 100mg suppliers cialis prezzo di mercato
http://colsahalt.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:46 ق.ظ

Thank you. Useful information!
generic cialis in vietnam canadian discount cialis we like it cialis price cialis kamagra levitra buying brand cialis online walgreens price for cialis cialis sicuro in linea cialis kamagra levitra cialis dosage cialis efficacit
generico cialis mexico
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:33 ق.ظ

Awesome postings, Thanks!
cialis 5 mg buy import cialis discount cialis cialis tadalafil miglior cialis generico tarif cialis france we recommend cialis info cialis cost the best choice cialis woman cialis in sconto
Cialis generic
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

You actually revealed that terrifically.
cialis generico online cialis reviews low cost cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen how does cialis work price cialis best cialis patentablauf in deutschland cialis pills tadalafil generic cialis australia org
http://cayterli.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

With thanks. Loads of write ups.

price cialis per pill cialis australian price buy cialis cheap 10 mg generic for cialis cialis lowest price cilas cialis for bph overnight cialis tadalafil generic cialis review uk where cheapest cialis
buy real cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:23 ب.ظ

You actually mentioned it perfectly!
only now cialis 20 mg cialis online deutschland prix cialis once a da cialis soft tabs for sale only here cialis pills generic cialis soft gels cialis coupons printable buy online cialis 5mg prix cialis once a da order cialis from india
comprar cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:46 ق.ظ

Fantastic info, Kudos!
cialis per paypa cialis 5 mg para diabeticos cialis generisches kanada brand cialis nl cialis for sale in europa canada discount drugs cialis the best choice cialis woman tadalafil 10 mg wow cialis tadalafil 100mg cialis diario compra
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 04:09 ب.ظ

Great data. Many thanks!
cialis canadian drugs tadalafil 10 mg online prescriptions cialis we like it cialis price cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg cialis generico postepay cialis 10 doctissimo cialis dosage purchasing cialis on the internet
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 11:26 ق.ظ

Valuable write ups. Thanks a lot.
cialis 20 mg cialis 5mg 200 cialis coupon cialis kamagra levitra rx cialis para comprar warnings for cialis cialis great britain precios cialis peru pastillas cialis y alcoho enter site natural cialis
how to buy cialis in canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:50 ب.ظ

Fantastic write ups. Kudos.
cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis cheap 10 mg canada discount drugs cialis cialis e hiv cialis para que sirve low cost cialis 20mg tesco price cialis cialis y deporte buy online cialis 5mg generic for cialis
http://disflighto.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:55 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis prices generic for cialis cialis coupon cialis pills boards cialis professional from usa cialis daily dose generic where do you buy cialis generic cialis tadalafil generic cialis in vietnam cialis 20mg prix en pharmacie
jranielgiidlq
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:15 ب.ظ
wcwwkciavamv viagra wiki <a href=http://northwestpharmacyc.com/>canadian pharmacy+cialis</a> buy discount viagra online <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis purchased from canada</a>
cialis from canada
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:32 ب.ظ

With thanks, Lots of info.

cialis generic availability precios de cialis generico precios cialis peru purchase once a day cialis cialis 20 mg best price bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke discount cialis when will generic cialis be available buy cialis sample pack
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:28 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis pills cialis 5 effetti collaterali cialis generico in farmacia buy cialis tadalafil 20 mg cialis online where do you buy cialis cialis per paypa cialis rckenschmerzen interactions for cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:34 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you.
no prescription cialis cheap only best offers 100mg cialis click now buy cialis brand cialis 05 cialis online american pharmacy cialis no prescription cialis cheap only now cialis 20 mg cialis generika in deutschland kaufen cialis coupons printable
pandalook
چهارشنبه 1 خرداد 1398 05:25 ب.ظ
JHON DILLINGER
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:33 ب.ظ
Wow amazing article
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 04:20 ب.ظ

Cheers, Plenty of tips!

canadian pharmacies without an rx canada online pharmacies medication canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy online 24 most reliable canadian online pharmacies canadian medications, liraglutide most reliable canadian online pharmacies trusted pharmacy canada best canadian pharmacy
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:36 ق.ظ

Excellent information. Thanks a lot!
canadian pharmacy meds canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals online north west pharmacies canada canadian discount pharmacies in canada prescriptions from canada without canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacies online prescriptions online pharmacy cialis from canada
www.office.com/setup
پنجشنبه 9 اسفند 1397 09:19 ق.ظ
perfect blog
www.office.com/setup
شنبه 4 اسفند 1397 08:52 ق.ظ
hy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30