تبلیغات
زیست - دستگاه ایمنی بدن


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

دستگاه ایمنی بدن

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
چهارشنبه 27 آبان 1388-11:32 ب.ظ

نگاه کلی

انسان در محیطی زندگی می‌کند که عوامل و میکروارگانیسمهای بیماری‌زای متعددی سلامتی وی را بطور دائم تهدید می‌کند. پوست و پرده‌های مخاطی به نوان یک سد حفاظتی از ورود این عوامل به بدن جلوگیری می‌نمایند. با وجود این ، عبور عوامل بیماری‌زا از نواحی آسیب دیده و ضعیف این سد حفاظتی امکان پذیر می‌باشد.تصویر
مکانیسم کار لنفوسیت Bبدن برای مقابله با عوامل بیماری‌زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نظر عملکردی آنرا به دو نوع : سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی می‌توان تقسیم کرد. عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ، لنفوسیتها و سلولهای عرضه کننده آنتی ژن.

فاگوسیتها

شامل ماکروفاژهای بافت همبند ، سلولهای کوپفر کبد ، ماکروفاژهای آلوئلی ریه ، میکروگلیهای بافت عصبی ، لکوسیتهای پلی مورنونوکلئر و مونوسیتهای خونی می‌باشد که در مجموع سیستمی را بوجود می‌آورند که اصطلاحا سیستم ایمنی طبیعی نامیده می‌شود. عملکرد فاگوسیتها به این ترتیب است که پس از نفوذ میکروارگانیسم از سطوح اپی‌تلیال و ورود آن به بدن ، ترشح عوامل واسطه‌ای توسط سلولهای آسیب دیده ، سبب بروز واکنش التهابی و جلب فاگوسیتها به محل آسیب می‌گردد. در محل آسیب ، فاگوسیتها تحت تاثیر عاملی به نام فاکتور کموتاکسی به طرف میکروارگانیسمها کشیده شده و پس از چسبیدن به میکروارگانیسمها ، آنها را فاگوسیته می‌نمایند.

نحوه عملکرد ماکروفاژها به عنوان فاگوسیت اصلی بدن

ماکروفاژها پس از فاگوسیته کردن میکروارگانیسم ، مولکول آنتی ژنیک آن را حفظ کرده و باظاهر ساختن آن در سطح خود به عنوان یک معرفی کننده آنتی ژن آن را به لنفوسیتها عرضه می‌کنند. این عمل که باعث فعال شدن لنفوسیتها می‌شود چگونگی ارتباط بین عوامل عملکردی سیستم ایمنی را نشان می‌دهد. علاوه بر اعمال فوق ، سایر فعالیتهای ماکروفاژها عبارتند از: سنتز و ترشح تعدادی از پروتئینهای سیستم کمپلمان ، ترشح عوامل فعال کننده رشد و تکثیر لنفوسیتها و سایر سلولها و تولید عوامل کشنده باکتریها و سلولهای توموری.تصویر

اپسونین و اپسونیزاسیون

فاگوسیتوز میکروارگانیسمها و سایر آنتی ژنها در اثر اپسونیزاسیون یعنی پوشیده شدن آنها توسط پروتئینهای ویژه‌ای به نام اپسونین تسهیل و تسریع می‌گردد. اپسونینها شامل کمپلمان و آنتی بادیها می‌باشند. کمپلمانها به دسته بزرگی از پروتئینهای موجود در سرم خون اطلاق می‌گردد که از حدود 20 پروتئین مختلف تشکیل شده‌اند و به سیستم کمپلمان مشهورند.

این پروتئینها که توسط ماکروفاژها و
کبد سنتز می‌گردند با حرف C و یک پسوند عددی مثل نمایش داده می‌شود. علت نامگذاری این پروتئینها به عنوان مکمل ، چگونگی عملکرد آنهاست که تکمیل کننده عمل آنتی بادیها می‌باشند به این معنی که کمپلمان ، با اتصال به آنتی بادی چسبیده به آنتی ژن ، فعال شده و خاصیت پروتئولیتیک پیدا می‌کند و یا باعث اتصال آن به فاگوسیتها می‌گردد. سیستم کمپلمان به دو طریق فعال می‌گردد.


  1. توسط کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی که مسیر کلاسیک نامیده می‌شود.

  2. توسط عوامل عفونی که مسیر فرعی نامیده می‌شود.

فعال شدن سیستم کمپلمان اعمال زیر را سبب می شود: جلب و فعال سازی فاگوسیتها ، انهدام سلولها و میکروارگانیسمها و اپسونیزاسیون میکروارگانیسمها و کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی. کمپلمانها در مقایسه با آنتی بادیها ، عوامل حساس به حرارت سرمی را تشکیل می‌دهند.
تصویر
ساختمان لنفوسیت

لنفوسیتها

ایمنی حاصله توسط لنفوسیتها در مقایسه با ایمنی طبیعی کاملا اختصاصی بوده و مصونیت‌زا می‌باشد. منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا کند. سلولهای لنفوسیت B و T عوامل اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی می‌باشند.


انواع ایمنی در بدنایمنی اکتسابی حاصله توسط لنفوسیتهای B را ایمنی هومورال می‌نامند که بدن را در مقابل عوامل مهاجم و بیماری‌زا محافظت می‌کند. در حالی که ، ایمنی حاصله توسط لنفوسیتهای T را ایمنی با واسطه سلولی می‌نامند. که عهده‌دار شناسایی و نابود کردن سلولهای غیر طبیعی می‌باشد. با وجود این تقسیم بندی فوق مطلق نمی‌باشد و در موارد متعددی پاسخهای ایمنی هومورال و با واسطه سلولی باهم تداخل دارند.

ایمنی هومورال

وابسته به لنفوسیت B و تولید آنتی بادی توسط آنها می‌باشد. لنفوسیتهای B پس از تشکیل و مهاجرت به اعضای لنفاوی ، در صورت عدم مواجه شدن با آنتی ژن فعال شده و سپس تحت تاثیر فاکتورهای مترشحه از لنفوسیتهای T ، تکثیر و تمایز یافته و سلولهای یادگار و پلاسماسلهای تولید کننده آنتی بادیها را بوجود می‌آورند.

پلاسماسلها بلافاصله شروع به سنتز و ترشح آنتی بادی نموده و
پاسخ ایمنی اولیه را سبب می‌شوند، سلولهای خاطره‌دار ، دارای عمری طولانی بوده و در ضمن گردش در لنف و اعضای لنفی ، در صورت مواجهه مجدد با همان نوع آنتی ژن سریعا عکس‌العمل نشان داده و با سنتز و ترشح آنتی بادیها باعث بروز پاسخ ایمنی ثانویه می‌گردند.تصویر

آنتی بادیها یا ایمونوگلوبولینها

پروتئینهایی هستند که توسط پلاسماسلها بطور اختصاصی بر علیه آنتی ژنهای وارده به بدن سنتز و ترشح می‌گردند و با اتصال به آنتی ژن زمینه انهدام آن را فراهم می‌سازند. آنتی ژن ممکن است ویروس ، باکتری ، قارچ ، انگل ، پروتئین یا پلی ساکارید باشد، آنتی بادی قابل اتصال به همه قسمتهای آنتی ژن نمی‌باشد.

ایمنی باواسطه سلولی

ایمنی باواسطه سلولی به ایمنی حاصله از لنفوسیتهای T اطلاق می‌گردد که بدون ترشح آنتی بادی انجام می‌گیرد و مسئول شناسایی و انهدام سلولهای غیر طبیعی می‌باشد. منظور از سلولهای غیر طبیعی سلولهایی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن به مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی می‌گردند. لنفوسیتهای T به سه دسته کمک کننده ، سرکوبگر یا مهارکننده و سیتوکسیک تقسیم می‌شوند.

عملکرد T-cell کمک کننده در ارتباط با
ایمنی هومورال می‌باشد. T-cellهای مهارکننده فعالیت سلولهای تولید کننده آنتی بادی و سیتوتوکسیک را مهار نموده و در تنظیم فعالیت این سلولها اهمین بسزایی دارند. T-cellهای سیتوتوکسیک یا کشنده به T-cellهای عمل کننده نیز موسومند و در واقع واکنش ایمنی سلولی را عهده‌دار می‌باشند و در شناسایی و انهدام سلولهای آلوده به ویروس ، سلولهای آلوده به باکتری و انگلهای داخلی سلولی و همچنین سلولهای تغییر یافته سرطانی و سلولهای تغییر یافته در اثر مواد شیمیایی نقش دارند.

بافتها و اعضای لنفی

برای اینکه سیستم ایمنی بتواند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، سلولهای دخیل در پاسخهای ایمنی به صورت بافتها و اعضای سازمان دهی شده‌اند. مجموعه این بافتها و اعضای سیستم لنفی نیز نامیده می‌شوند.

بافتهای لنفاوی

شامل ندولهای لنفاوی می‌باشد که در همه اعضای لنفاوی به جز تیموس و یا به صورت مستقل در بافت همبند آستر و زیر مخاط دستگاههای گوارشی ، تنفسی و تناسلی دیده می‌شوند. که ندولها به دو صورت اولیه و ثانویه دیده می‌شوند که در ندولهای اولیه تراکم سلولها یکنواخت می‌باشد ولی ندولهای ثانویه دارای یک ناحیه متراکم و تیره محیطی و یک ناحیه کم تراکم روشن و مرکزی می‌باشند.
تصویر
بافت لنفاوی

اعضای لنفاوی

به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌گردند که اعضای لنفاوی اولیه شامل مغز استخوان و تیموس می‌باشد که محل تمایز لنفوسیتها هستند و اعضای لنفاوی ثانویه شامل عقده‌های لنفی ، طحال ، روده‌ها ، پلاکهای پی‌یر می‌باشد که محل استقرار لنفوسیتهای تمایز یافته می‌باشند. لوزه‌ها نیز اجتماعی از ندولهای دارای مرکز زایا و بافت لنفاوی منتشر می‌باشند که به صورت حلقه‌ای در ابتدای لوله گوارش قرار گرفته‌اند.

پیوند بافتها

امروزه پیوند بافتها ، راهی مناسب برای ترمیم بافتهای آسیب دیده غیر قابل ترمیم ارگانهای از کار افتاده می‌باشد. پیوند بافت به چند صورت امکان پذیر است:


  • Autograft: در این حالت برای پیوند از بافتهای بدن خود فرد استفاده می‌شود.
  • Isograft: حالتی است که در آن پیوند بین دو فرد که از نظر ژنتیکی یکسان هستند، انجام می‌گیرد مانند پیوند دوقلوهای یک تخمه.

  • Allograft: در این حالت پیوند بین دو فرد که از لحاظ ژنتیکی با یکدیگر متفاوت هستند صورت می‌گیرد که معمولترین پیوند در پزشکی محسوب می‌شود.

  • Hetrograft: حالتی است که در آن بافت پیوندی برای انسان از یک حیوان تهیه می‌شود.

در دو مورد اول به علت همسانی ژنتیکی ، سیستم ایمنی عکس‌العملی نشان نمی‌دهد ولی در دو مورد بعدی در صورت ناسازگار بودن بافتها سلولهای T کشنده بافت پیوندی را به عنوان بیگانه تشخیص و آن را تخریب می‌نمایند که این عمل را رد پیوند گویند.

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 29 آبان 1388 10:27 ب.ظ

viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:18 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cipla cialis online cialis generic cialis 20 mg cost cialis australia org when can i take another cialis cialis online holland comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis info low cost cialis 20mg we recommend cialis info
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:17 ق.ظ

Really plenty of awesome material.
cialis 5 mg brand cialis generic tadalafil generic cialis taglich cialis generisches kanada cialis authentique suisse best generic drugs cialis generic cialis soft gels purchasing cialis on the internet buy cialis cheap 10 mg
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:02 ق.ظ

Thanks, Fantastic information!
northwest pharmacy canada buy viagra usa viagra canadiense drugs for sale on internet northwest pharmacies trust pharmacy canada reviews are canadian online pharmacies safe buy viagrow pro candida viagra canadian drug store
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:29 ق.ظ

You said that effectively.
low price viagra pills age to buy viagra buy viagra locally order cheap viagra lowest price viagra buy generic viagra paypal buy viagra 25mg where to order viagra buying viagra sildenafil without prescription uk
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:27 ب.ظ

Very good posts. Thank you.
cialis rezeptfrei sterreich purchasing cialis on the internet achat cialis en suisse buying cialis on internet trusted tabled cialis softabs cialis baratos compran uk cialis for bph cialis 30 day sample cialis et insomni cialis australian price
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:55 ق.ظ

Truly plenty of fantastic advice.
prices on cialis 10 mg wow look it cialis mexico we recommend cialis info viagra cialis levitra achat cialis en europe tadalafil 5mg acquisto online cialis safe dosage for cialis generic cialis at the pharmacy cialis usa cost
new
جمعه 26 مرداد 1397 08:53 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Cheers!
babecolate.com/buy-generic-cialis-20-mg-1.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:44 ب.ظ

Helpful tips. Appreciate it.
cialis generisches kanada achat cialis en europe cialis sans ordonnance cialis preise schweiz we like it safe cheap cialis where do you buy cialis price cialis wal mart pharmacy female cialis no prescription cialis tadalafil online buy cialis online legal
займ онлайн украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ
рисуй светом купить одесса
оформить микрозайм на карту без отказов
кредит онлайн без отказа на карту
деньги на карту онлайн украина
кредит онлайн на карту без поручителей
микрозаймы без отказа
кредит онлайн без відмови
choc
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:16 ق.ظ
Hello there! This post couldn't be written any better! Reading through this
post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!
Viagra purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:30 ب.ظ

Lovely facts, Thanks a lot!
buy viagra pills online uk cheap viagra with prescription buy viagra pills online viagra professional sildenafil generic sildenafil prices uk sildenafil viagra cheap viagra cheapest viagra pills online best place to buy generic viagra online
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 08:34 ب.ظ
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/
یکشنبه 19 فروردین 1397 07:27 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Guadalupe
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:20 ق.ظ
Silver jewellery sets have at all times been a huge a part of the style business.
Silver necklaces are perfect for any event and any
outfit.
joma jewellery heart necklace
شنبه 18 فروردین 1397 03:15 ب.ظ
A superb present of craftsmanship with an array of colored crystals captured in elaborate and chic design. It
is upturned to snap right into a receptacle.
Robert's BJ boy
شنبه 18 فروردین 1397 09:24 ق.ظ
This dictionary flourishes on their sensitiveness, thoughts, additionally the endless
need to take the other meaning of whatever is believed to them.
http://garciniacambogiapremium.net/
شنبه 18 فروردین 1397 02:29 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:06 ق.ظ

You made your position quite clearly!.
cialis 05 import cialis generic cialis in vietnam order cialis from india miglior cialis generico prices on cialis 10 mg cialis super acti 40 mg cialis what if i take how does cialis work enter site natural cialis
کلمه به فارسی
دوشنبه 6 آذر 1396 08:42 ق.ظ
با تشکر از مطلب خوبتون
What is limb lengthening surgery?
شنبه 1 مهر 1396 12:13 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 03:41 ق.ظ
At this time I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming yet
again to read more news.
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 03:36 ق.ظ
Hi there, You've done a great job. I will definitely digg
it and personally recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this website.
Why does it hurt right above my heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:02 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely helpful information specifically the last part
:) I care for such information much. I was looking
for this particular information for a very long time.

Thank you and best of luck.
vitamin d overdose foot pain
چهارشنبه 7 تیر 1396 07:50 ب.ظ
You can definitely see your expertise within the
paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you
who aren't afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.
woke up with a foot pain
سه شنبه 6 تیر 1396 11:19 ب.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with
almost all vital infos. I'd like to peer more posts like this.
Zac
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or
if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
marlynsorola.jimdo.com
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 12:05 ب.ظ
Because the admin of this web page is working, no question very rapidly it will be famous,
due to its feature contents.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:43 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.
BHW
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 07:02 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several
emails with the same comment. Is there any way you can remove me
from that service? Appreciate it!
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 04:38 ق.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you
amend your website, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
this your broadcast offered bright clear concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30