تبلیغات
زیست - تولید مثل و تقسیم میتوز


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تولید مثل و تقسیم میتوز

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
یکشنبه 4 بهمن 1388-12:45 ب.ظ

مقدمه

گذشته از هر نوع تولید مثلی که جانوران ممکن است داشته باشند تولید مثل گامتیک در همه آنها انجام می‌شود. جنسها عموما جدا از هم هستند اما هرمافرودیسم هم بخصوص میان جانوران ساکن و کم تحرک معمول است. دستگاه تولید مثل شامل بیضه یا تخمدان یا بطورکلی گناد است و مجراهایی که این اندامها را به خارج از بدن مربوط می‌سازند نیز معمولا وجود دارند. گامت سازی با تقسیم میوز همراه است، اسپرم و تخمک تنها نماینده مرحله هاپلوئید دور زندگی دیپلونتیک است. از تخمک لقاح یافته جنینی پدید می‌آید که یا مستقیما به فرد بالغ تبدیل می‌شود یا چنان که معمول‌تر است ابتدا به صورت لارو درمی‌آید و سپس به مرحله بلوغ می‌رسد.
تصویر
برش عرضی غده جنسی

غدد جنسی نر

غدد جنسی در جنس مذکر غدد Mixed مخلوط بوده و هم ترشحات درون ریز و هم ترشحات برون ریز دارند. ترشحات درون ریزشان هورمونهای جنسی و ترشحات برون ریز سلول جنسی یا اسپرم است. غده مسئول بیضه‌ها هستند که در داخل کیسه‌ای قرار گرفته‌اند. رویه خارجی بیضه‌ها را غشای سختی به نام تونیکا آلبوژینا Tonica Albogina احاطه کرده است و استحاطه‌هایی را درون بیضه‌ها فرستاده و آن را به محفظه‌هایی به نام لوبول که هر لوبول هر دو نوع ترشحات را دارد تقسیم می‌کند. تعداد لوبولها در حدود 250-300 لوبول می‌باشد.

در فضاهای بین لوبولی سلولهای لایدیک ، عصب و
رگ خونی وجود دارد که سلولهای لایدیک 20% غده را تشکیل می‌دهند و وظیفه ترشح هورمون جنسی نر را بر عهده دارد در هر بیضه 900 - 700 لوله سمنی‌فر وجود دارد که به تولید اسپرم اشتغال دارند.

لوله‌های سمنی‌فر ، لوله‌های نسبتا درزی به شکل u می‌باشند یعنی ابتدا و انتهایشان به یک جا (نسبت بیضه) ختم می‌شود و سپس وارد شبکه تور مانندی می‌شود که Rtetetestis یا شبکه تورینه‌ای نامیده می‌شود شبکه تورینه‌ای هم به اپیدیدم منتهی می‌شود و آن هم به نوبه خود به کانال دفران ختم می‌شود انتهای کانال دفران ناحیه گشاد شده‌ای است که آمپول نامیده می‌شود. از آمپول کانال دفران مجرای باریکی جدا می‌شود که مجرای انزالی گفته می‌شود. مجرای انزالی به مجرای پیشابراهی منتهی می‌شود در این حوالی غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد قرار دارد.

کیسه‌های منی در طرفین آمپول کانال دفران قرار داشته و ترشحات خود را به داخل آن می‌ریزند و در اطراف مجرای انزالی غدد پروستات قرار گرفته است که ترشحات خود را به مجرای انزالی می‌ریزند. غدد کوپر غددی هستند که ترشحات خود را به مجرای پیشابراه وارد می‌کنند. اسپرم‌های ساخته شده در لوله‌های سمنی‌فر این مراحل را طی می‌کنند بافت زمینه‌ای یا همبند هم دارای نقش حمایتی بوده و هم توسط سلولهای لایدیک به ترشح هورمون جنسی‌نر اشتغال دارند.

سلول جنسی نر

سلول جنسی در لوله‌های سمنی‌فر تولید می‌شود. در جدار لوله‌های سمنی‌فر دو سری سلول وجود دارد یک سری بزرگ و کشیده‌اند سرتولی هستند و نقش بسیار مهمی در اسپرم سازی دارند ولی خودشان اسپرم ساز نیستند و سلولهای کوچک دیگری به نام اسپرماتوگونی بکار اسپرم ساز مشغولند که سر و هسته این سلولها در خارجی‌ترین لایه اسپرماتوگونی A نامیده می‌شود.

مرحله اسپرماتوژنز یا میتوز

در سلولهای اسپرماتوگونی تقسیمات میتوزی انجام گرفته و اسپرماتیت تولید می‌شود و تولید سلولهای A4 , A3 A2 , A1 می‌کند و A4یک بار دیگر تقسیم میتوزی انجام می‌دهد و سلولهای حاصل را سلولهای بینابینی گویند سلولهای بینابینی نیز به طریق میتوز تقسیم و اسپرماتوگونی B را می‌سازند. اسپرماتوگونی B با تقسیم میتوزی خود اسپرماتوسیت اولیه را تولید می‌کند.

مرحله میوز

اسپرماتیت اولیه با تقسیم میتوزی به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل می‌شود و آن هم با تقسیم دوم میتوزی به اسپرماتید تبدیل می‌شود و به این ترتیب از هر اسپرماتوسیت اولیه 4 اسپرماتید تولید می‌شود.

تغییر شکل اسپرماتید به اسپرم

در این مرحله بدون اینکه تقسیمی انجام می‌شود اسپرماتیدها به اسپرم تغییر شکل که این مرحله را اسپرماتوژنز نیز می‌نامند.

خصوصیات اسپرم

ماده کروماتین درون اسپرماتید فشرده شده است روی آن نیز کلاهک آکروزومی وجود دارد که در داخل کلاهک آکروزمی دو تا آنزیم مهم به نامهای هیالورونید و اروزومال وجود دارد. در گردن اسپرم نیز میتوکندری فراوانی دیده می‌شود. دم اسپرم نیز در حقیقت یک آکسونیم یا یک تاژک است که از اپیدیدم بالغ شده و می‌توانند تحرک داشته و در ارتفاع و در لقاح شرکت کنند همچنین این اسپرم‌ها باید ظرفیت یا بن شوند عاملی که مانع ظرفی یا بن اسپرم می‌شود PH اسیدی است. PH حداقل باید 6.5 شود تا اسپرم ظرفیت یابی شوند.

در چه شرایطی یک بارور نیست؟ 40% عدم باروری‌ها مربوط به مردان می‌باشد. در هر سی‌سی از مایع منی مرد باید 20 میلیون اسپرم وجود داشته باشد وی تا 180 میلیون اسپرم هم می‌تواند موجب باروری شود. در ضمن اسپرم‌ها باید شکل و حرکت درستی داشته باشند. حداقل 60% اسپرم‌ها باید شکل طبیعی داشته باشند و نیز 60% از این تعداد باید حرکت طبیعی داشته باشند.

غدد جنسی مونث

غدد تولید مثلی جنس مونث ، تخمدانها می‌باشند که مانند غدد جنسی مذکر Mixed یا مختلط هستند یعنی هم ترشحات درون ریز هستند که عبارت است از هرمونهای جنسی و هم دارای ترشحات برون ریز که عبارت است از سلولهای جنسی. تخمدانها غددی بادامی شکل هستند در گلن در مجاورت قسمت شیپوری لوله‌های فالوپ واقع شده‌اند تخمدانها مانند بیضه‌ها از غشای نسبتا سفتی پوشیده شده‌اند که تونیکا آلبوژینا نام دارد و در زیر این غشا دو بخش می‌توان تشخیص داد.قشر یا کورتکس و مغز یا مدولا. مدولا فاقد فولیکول بوده و فولیکولها در کورتکس واقع شده‌اند سلولهای جنسی مونث که ادوگونی خوانده می‌شوند مشابه اسپرماتوگونی در لوله‌های اسپرم ساز می‌بلشند.

تفاوت عملکرد اسپرماتوگونی و اووگونی

اسپرماتوگونی‌ها در زمان بلوغ فعال می‌شوند و تا آخر عمر به فعالیت خود ادامه می‌دهند ولی اووگونی‌ها از دوران جنینی شروع به تقسیم می‌کنند و روند تقسیم مانند نحوه تقسیم در جنین مذکر می‌باشد. بطوری که ابتدا تقسیم میتوز انجام می‌گیرد پس از تقسیمات میوز ، اووسیت اولیه حاصل می‌شود سپس اووسیت وارد مرحله میوزی می‌شود که این مرحله نیمه کاره متوقف می‌گردد. و در زمان بلوغ این تقسیمات ادامه می‌یابند.

در این حین که سلولها تقسیمات را انجام می‌دهند یک سری سلولها از بافت همبند اولیه تخمدان جدا شده و اووسیت را احاطه می‌کنند که سلولهای گرانولوزا نامیده می‌شوند. و این سلولها وظفه تغذیه اووسیت را بر عهده دارند. برخلاف جنس مذکر که صدها میلیون سلول جنسی در لقاح شرکت می‌کنند در جنس مونث هر ماه فقط یک سلول جنینی به تکامل می‌رسد بنابراین در طی
دوران باروری (از بلوغ تا یائسگی حدود 400 عدد از فولیکولها به تکامل می‌رسند و بالغ می‌شوند. بقیه فولیکولها در تولید هرمون شرکت می‌کنند.

تفاوت عملکرد هورمونها در جنس مذکر و مونث

در جنس مونث بر خلاف جنس مذکر ایجاد صفات جنسی اولیه در دوران جنینی وجود هورمونهای جنینی مونث لازم نیست ولی در نوزاد پسر برای بروز این صفات حضور هورمون تستوسترون ضروری است.
تصویر
وقایع یک دوره جنسی زن

وقایع یک دوره جنسی زن

دوران یک سیکل جنسی بطور معمول 28 روز می‌باشد ولی بطور معمول می‌تواند از 21 تا 45 روز تفاوت کند ولی در یک فرد این دوره باید ثابت باشد. تخمک گذاری 14 روز قبل از اتمام دوره خواهد بود این وقایع تحت تنظیم هرمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین (LH , FSH) می‌باشد. هرمون LH موجب تکمیل تقسیم اووسیت شده و تقسیم او میوزی که در دوران جنینی نیمه کاره رها شده در اووسیت اولیه انجام شده و تولید اووسیت ثانویه و جسم قطبی اولیه می‌باشد. اووسیت ثانویه بلافاصله دومین تقسیم میوزی خود را شروع می‌کند اما در مرحله متافاز متوقف می‌گردد و در این حالت از تخمدان دفع می‌گردد اگر عمل لقاح با اسپرم انجام بگیرد دومین تقسیم میتوزی تکمیل می‌شود و تخمک بالغ و دومین گویچه تولید خواهد شد در غیر این صورت به همین حالت دژنره خواهد شد و دفع خواهد گردید.

تخمک گذاری

کپسول تخمدان غشای سفتی است بنابراین فولیکولهای رشد کرده به کپسول فشار وارد می‌کنند و موجب دژنره شدن این منطقه می‌گردند و به کمک کلاژناز این منطقه پاره شده و اووسیت از تخمدان خارج می‌شود و تخمک گذاری آغاز می‌شود تخمک از طریق قسمت شیپوری لوله‌ها رحم و ضربانات منظم آن وارد لوله‌های رحمی می‌گردد.

مراحل بعد از تخمک گذاری

بعد از تخمک گذاری غدد اندومتر رحم و غدد موجود در لوله‌های فالوپ ترشحاتی را آغاز می‌کنند که حاوی مواد غذایی از قبیل قند و کلسیم می‌باشد این ترشحات برای دو سری سلول لازم می‌باشد یکی اسپرم‌ها دیگری سلول تخم. پس از لقاح بین تخمک و اسپرم انجام شد سلول تخم تشکیل می‌گردد که شروع به تقسیم می‌کند تا به بلاستوسیت تبدیل شود زمان لازم برای رسیدن بلاستوسیت به رحم 4 - 3 روز است و زمان لازم برای لانه گزینی تخم نیز 4 - 3 روز است سپس 8 - 7 روز بعد از تشکیل تخم لانه گزینی آغاز می‌شود و در این مدت سلول تخم مدام تکثیر می‌شود و نیاز به تغذیه دارد که از این ترشحات تامین می‌شود.
تصویر
ساختمان سلول تخم

لقاح

لقاح به جریانی گفته می‌شود که طی آن اسپرم باید از غشای اووسیت عبور کرده و به داخل تخمک نفوذ کند. عبور اسپرم با خروج آنزیم‌های آکروزومی و حرکات دم اسپرم عمل می‌گردد. به نظر می‌رسد که غشای سیتوپلاسمی اسپرم و اووسیت به یکدیگر می‌چسبند و سپس در محل چسبندگی غشا از بین رفته و معبری برای ورود اسپرم فراهم می‌شود لذا غشا پلاسمای اسپرم در خارج از اووسیت باقی مانده و فقط سر و دم آن وارد تخمک می‌شود. امروزه به خوبی شناخته شده که طبقه شفاف اطراف اووسیت دارای رسپتورهایی برای اسپرم می‌باشد که این رسپتورها برای هر گونه اختصاصی می‌باشند و به همین دلیل ترکیب اسپرم و اوول دو گونه مختلف در شرایط طبیعی عملی نیست.

نتایج لقاح

  1. سلولهای هاپلوئیدی که قادر به ادامه حیات نمی‌باشند (تخمک اسپرم) در اثر لقاح سلول دیپلوئیدی را بوجود می‌آورند که دارای قدرت تکثیر و ادمه حیات می‌باشد.

  2. جنسیت جنین از نظر ژنتیکی در همین مرحله تعیین می‌گردد و بطوری که اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y با اووسیت ترکیب شود تخم حاصله جنین مذکر بوجود خواهد آورد و اگر اسپرم حاوی کروموزوم X با اووسیت ترکیب شود جنین حاصله مونث خواهد بود.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 03:33 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
canada rx the best canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate most reliable canadian pharmacies pharmacy near me canada medications buy aarp recommended canadian pharmacies prescription drugs without prior prescription canadian pharmaceuticals for usa sales buy vistagra usa
http://dentrepde.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:23 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
we recommend cialis info 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site 20 mg cialis cost cialis para que sirve cialis 100 mg 30 tablet ou acheter du cialis pas cher cialis dosage safe site to buy cialis online buy cialis viagra or cialis
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 04:29 ق.ظ

Lovely material. With thanks.
cialis kamagra levitra we choice free trial of cialis cialis cost order a sample of cialis low cost cialis 20mg cialis reviews cheap cialis cialis tadalafil online cialis y deporte prix de cialis
http://itwita.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:43 ب.ظ

You reported it superbly.
cialis cipla best buy buy cialis sample pack comprar cialis navarr cialis uk next day when can i take another cialis cialis 20mg prices on cialis 10 mg get cheap cialis cialis en mexico precio 40 mg cialis what if i take
cialis generico milano
جمعه 31 خرداد 1398 03:58 ق.ظ

Wow lots of superb info.
prix de cialis prix cialis once a da try it no rx cialis non 5 mg cialis generici rx cialis para comprar safe dosage for cialis cialis 50 mg soft tab il cialis quanto costa opinioni cialis generico side effects of cialis
http://liteno.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:40 ق.ظ

Really plenty of beneficial advice!
cialis official site cialis patent expiration cialis 5 mg schweiz cialis taglich buy cialis cialis en mexico precio the best choice cialis woman buy cialis online nz female cialis no prescription cialis 5mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:55 ب.ظ

Reliable information. Thanks.
cialis in sconto how to buy cialis online usa cialis herbs precios cialis peru 5 mg cialis coupon printable click here to buy cialis cialis uk comprar cialis navarr cheap cialis walgreens price for cialis
http://eninas.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:39 ق.ظ

Valuable forum posts. Thanks a lot!
buy generic cialis comprar cialis 10 espa241a brand cialis generic canadian drugs generic cialis cialis side effects dangers cialis 5 mg buy cialis 30 day trial coupon canadian drugs generic cialis cialis e hiv cialis generico postepay
Buy cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:51 ق.ظ

Very well spoken genuinely. !
cialis generic comprar cialis navarr cialis 20 mg best price click now cialis from canada tadalafil 20mg prix cialis once a da cialis kaufen bankberweisung cialis soft tabs for sale are there generic cialis how to buy cialis online usa
Cialis pills
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:48 ق.ظ

Useful tips. Thank you.
cialis australian price how to buy cialis online usa cialis generic tadalafil buy tadalafil 10 mg cialis 5 mg click here cialis daily uk achat cialis en europe cialis coupons we use it cialis online store cialis online
http://erfadu.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:44 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this.
cialis 5mg prix try it no rx cialis cialis daily reviews tadalafilo cialis generico online viagra or cialis brand cialis nl cialis sale online low dose cialis blood pressure side effects for cialis
http://pieteerround.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:36 ب.ظ

You have made the point.
cialis 5mg cialis 5 mg scheda tecnica prezzo di cialis in bulgaria india cialis 100mg cost comprar cialis 10 espa241a buy online cialis 5mg generic cialis in vietnam enter site natural cialis does cialis cause gout we choice cialis pfizer india
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:57 ب.ظ

Cheers! I appreciate it.
cialis prezzo in linea basso price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online nz wow cialis tadalafil 100mg generic cialis tadalafil cialis diario compra cialis daily 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for daily use
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:00 ق.ظ

Beneficial advice. With thanks.
cialis price in bangalore cialis tablets for sale buy cialis acheter cialis kamagra cialis diario compra buy generic cialis calis cialis et insomni warnings for cialis callus
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

Superb facts. Thanks.
get cheap cialis legalidad de comprar cialis dose size of cialis rx cialis para comprar buy cialis sample pack canadian drugs generic cialis cialis canada on line cialis 5 mg purchasing cialis on the internet generic cialis 20mg tablets
http://www.centrumkb.pl/kontakt/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 05:39 ق.ظ
欧米はブランド服コピーの商品特に大人気のルイヴィトン服コピー,シャネル服 コピー,グッチ服コピー,エルメス服コピー,
https://www.samouzdrawianie.pl
جمعه 6 اردیبهشت 1398 05:38 ق.ظ
ブランド靴コピーN級品販売通販
https://www.deadvocatenwijzer.nl/node/19535
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:59 ب.ظ
スーパーコピー時計N品激安通販店
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/43543534
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:00 ق.ظ
スーパーコピーブランド優良店ブランド時計コピー(N級品)激安
http://www.vistaprops.com/fr/availability/retail
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:59 ق.ظ
買い物かご_スーパーコピーブランド激安通販専門店
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 07:42 ب.ظ

Regards. Quite a lot of info!

canadian medications 247 aarp recommended canadian pharmacies candida viagra canada medication cost pharmacy canada plus canadian medications canadian prescriptions online online pharmacies india order canadian prescriptions online pharmacy onesource
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 06:07 ق.ظ

You explained that very well.
canadian pharmacy canada online pharmacies reviews aarp recommended canadian online pharmacies canada online pharmacies medication canadian pharmacys buy viagra online usa aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacies for men drugstore online shopping Northwest Pharmacy
http://www.siv-marsens.ch/node/3
شنبه 17 فروردین 1398 09:07 ق.ظ
ブランドスーパーコピー偽物の見分け方情報(ブランド衣類
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 06:29 ق.ظ

You explained it well.
cialis with 2 days delivery cialis 20 mg cost callus cialis pills price each cialis daily cialis generico online prezzo di cialis in bulgaria cialis therapie cialis vs viagra only here cialis pills
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:09 ب.ظ

With thanks, I appreciate this.
buy cialis online cheapest cialis prices buying cialis on internet cialis side effects dangers buy brand cialis cheap cialis 10 doctissimo price cialis best prescription doctor cialis sialis tadalafil 10 mg
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You said it perfectly.!
how do cialis pills work canadian discount cialis cialis australian price we use it cialis online store canadian cialis cialis 5mg prix generic cialis review uk generic cialis 20mg uk cialis baratos compran uk cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 04:15 ب.ظ

Nicely spoken without a doubt. .
cialis mit grapefruitsaft cialis free trial generic cialis with dapoxetine brand cialis nl walgreens price for cialis cialis 5 mg funziona rezeptfrei cialis apotheke generic cialis pill online cialis 20mg preis cf cheap cialis
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
how to buy cialis online usa buy cialis sample pack cialis 20 mg best price cialis daily achat cialis en suisse cialis great britain cialis without a doctor's prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen india cialis 100mg cost
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:47 ب.ظ

Thank you, Awesome information.
cost of cialis per pill cialis 20 mg cut in half cialis coupons cialis for sale in europa callus acheter cialis meilleur pri cialis efficacit cialis y deporte buy cialis online no prescription cialis cheap
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 04:37 ق.ظ

Thanks a lot, Useful information.
side effects of cialis buy cialis online cialis savings card cialis price in bangalore only here cialis pills viagra vs cialis vs levitra cialis 100 mg 30 tablet online cialis buying cialis overnight precios cialis peru
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30