تبلیغات
زیست - تولید مثل و تقسیم میتوز


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تولید مثل و تقسیم میتوز

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
یکشنبه 4 بهمن 1388-11:45 ق.ظ

مقدمه

گذشته از هر نوع تولید مثلی که جانوران ممکن است داشته باشند تولید مثل گامتیک در همه آنها انجام می‌شود. جنسها عموما جدا از هم هستند اما هرمافرودیسم هم بخصوص میان جانوران ساکن و کم تحرک معمول است. دستگاه تولید مثل شامل بیضه یا تخمدان یا بطورکلی گناد است و مجراهایی که این اندامها را به خارج از بدن مربوط می‌سازند نیز معمولا وجود دارند. گامت سازی با تقسیم میوز همراه است، اسپرم و تخمک تنها نماینده مرحله هاپلوئید دور زندگی دیپلونتیک است. از تخمک لقاح یافته جنینی پدید می‌آید که یا مستقیما به فرد بالغ تبدیل می‌شود یا چنان که معمول‌تر است ابتدا به صورت لارو درمی‌آید و سپس به مرحله بلوغ می‌رسد.
تصویر
برش عرضی غده جنسی

غدد جنسی نر

غدد جنسی در جنس مذکر غدد Mixed مخلوط بوده و هم ترشحات درون ریز و هم ترشحات برون ریز دارند. ترشحات درون ریزشان هورمونهای جنسی و ترشحات برون ریز سلول جنسی یا اسپرم است. غده مسئول بیضه‌ها هستند که در داخل کیسه‌ای قرار گرفته‌اند. رویه خارجی بیضه‌ها را غشای سختی به نام تونیکا آلبوژینا Tonica Albogina احاطه کرده است و استحاطه‌هایی را درون بیضه‌ها فرستاده و آن را به محفظه‌هایی به نام لوبول که هر لوبول هر دو نوع ترشحات را دارد تقسیم می‌کند. تعداد لوبولها در حدود 250-300 لوبول می‌باشد.

در فضاهای بین لوبولی سلولهای لایدیک ، عصب و
رگ خونی وجود دارد که سلولهای لایدیک 20% غده را تشکیل می‌دهند و وظیفه ترشح هورمون جنسی نر را بر عهده دارد در هر بیضه 900 - 700 لوله سمنی‌فر وجود دارد که به تولید اسپرم اشتغال دارند.

لوله‌های سمنی‌فر ، لوله‌های نسبتا درزی به شکل u می‌باشند یعنی ابتدا و انتهایشان به یک جا (نسبت بیضه) ختم می‌شود و سپس وارد شبکه تور مانندی می‌شود که Rtetetestis یا شبکه تورینه‌ای نامیده می‌شود شبکه تورینه‌ای هم به اپیدیدم منتهی می‌شود و آن هم به نوبه خود به کانال دفران ختم می‌شود انتهای کانال دفران ناحیه گشاد شده‌ای است که آمپول نامیده می‌شود. از آمپول کانال دفران مجرای باریکی جدا می‌شود که مجرای انزالی گفته می‌شود. مجرای انزالی به مجرای پیشابراهی منتهی می‌شود در این حوالی غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد قرار دارد.

کیسه‌های منی در طرفین آمپول کانال دفران قرار داشته و ترشحات خود را به داخل آن می‌ریزند و در اطراف مجرای انزالی غدد پروستات قرار گرفته است که ترشحات خود را به مجرای انزالی می‌ریزند. غدد کوپر غددی هستند که ترشحات خود را به مجرای پیشابراه وارد می‌کنند. اسپرم‌های ساخته شده در لوله‌های سمنی‌فر این مراحل را طی می‌کنند بافت زمینه‌ای یا همبند هم دارای نقش حمایتی بوده و هم توسط سلولهای لایدیک به ترشح هورمون جنسی‌نر اشتغال دارند.

سلول جنسی نر

سلول جنسی در لوله‌های سمنی‌فر تولید می‌شود. در جدار لوله‌های سمنی‌فر دو سری سلول وجود دارد یک سری بزرگ و کشیده‌اند سرتولی هستند و نقش بسیار مهمی در اسپرم سازی دارند ولی خودشان اسپرم ساز نیستند و سلولهای کوچک دیگری به نام اسپرماتوگونی بکار اسپرم ساز مشغولند که سر و هسته این سلولها در خارجی‌ترین لایه اسپرماتوگونی A نامیده می‌شود.

مرحله اسپرماتوژنز یا میتوز

در سلولهای اسپرماتوگونی تقسیمات میتوزی انجام گرفته و اسپرماتیت تولید می‌شود و تولید سلولهای A4 , A3 A2 , A1 می‌کند و A4یک بار دیگر تقسیم میتوزی انجام می‌دهد و سلولهای حاصل را سلولهای بینابینی گویند سلولهای بینابینی نیز به طریق میتوز تقسیم و اسپرماتوگونی B را می‌سازند. اسپرماتوگونی B با تقسیم میتوزی خود اسپرماتوسیت اولیه را تولید می‌کند.

مرحله میوز

اسپرماتیت اولیه با تقسیم میتوزی به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل می‌شود و آن هم با تقسیم دوم میتوزی به اسپرماتید تبدیل می‌شود و به این ترتیب از هر اسپرماتوسیت اولیه 4 اسپرماتید تولید می‌شود.

تغییر شکل اسپرماتید به اسپرم

در این مرحله بدون اینکه تقسیمی انجام می‌شود اسپرماتیدها به اسپرم تغییر شکل که این مرحله را اسپرماتوژنز نیز می‌نامند.

خصوصیات اسپرم

ماده کروماتین درون اسپرماتید فشرده شده است روی آن نیز کلاهک آکروزومی وجود دارد که در داخل کلاهک آکروزمی دو تا آنزیم مهم به نامهای هیالورونید و اروزومال وجود دارد. در گردن اسپرم نیز میتوکندری فراوانی دیده می‌شود. دم اسپرم نیز در حقیقت یک آکسونیم یا یک تاژک است که از اپیدیدم بالغ شده و می‌توانند تحرک داشته و در ارتفاع و در لقاح شرکت کنند همچنین این اسپرم‌ها باید ظرفیت یا بن شوند عاملی که مانع ظرفی یا بن اسپرم می‌شود PH اسیدی است. PH حداقل باید 6.5 شود تا اسپرم ظرفیت یابی شوند.

در چه شرایطی یک بارور نیست؟ 40% عدم باروری‌ها مربوط به مردان می‌باشد. در هر سی‌سی از مایع منی مرد باید 20 میلیون اسپرم وجود داشته باشد وی تا 180 میلیون اسپرم هم می‌تواند موجب باروری شود. در ضمن اسپرم‌ها باید شکل و حرکت درستی داشته باشند. حداقل 60% اسپرم‌ها باید شکل طبیعی داشته باشند و نیز 60% از این تعداد باید حرکت طبیعی داشته باشند.

غدد جنسی مونث

غدد تولید مثلی جنس مونث ، تخمدانها می‌باشند که مانند غدد جنسی مذکر Mixed یا مختلط هستند یعنی هم ترشحات درون ریز هستند که عبارت است از هرمونهای جنسی و هم دارای ترشحات برون ریز که عبارت است از سلولهای جنسی. تخمدانها غددی بادامی شکل هستند در گلن در مجاورت قسمت شیپوری لوله‌های فالوپ واقع شده‌اند تخمدانها مانند بیضه‌ها از غشای نسبتا سفتی پوشیده شده‌اند که تونیکا آلبوژینا نام دارد و در زیر این غشا دو بخش می‌توان تشخیص داد.قشر یا کورتکس و مغز یا مدولا. مدولا فاقد فولیکول بوده و فولیکولها در کورتکس واقع شده‌اند سلولهای جنسی مونث که ادوگونی خوانده می‌شوند مشابه اسپرماتوگونی در لوله‌های اسپرم ساز می‌بلشند.

تفاوت عملکرد اسپرماتوگونی و اووگونی

اسپرماتوگونی‌ها در زمان بلوغ فعال می‌شوند و تا آخر عمر به فعالیت خود ادامه می‌دهند ولی اووگونی‌ها از دوران جنینی شروع به تقسیم می‌کنند و روند تقسیم مانند نحوه تقسیم در جنین مذکر می‌باشد. بطوری که ابتدا تقسیم میتوز انجام می‌گیرد پس از تقسیمات میوز ، اووسیت اولیه حاصل می‌شود سپس اووسیت وارد مرحله میوزی می‌شود که این مرحله نیمه کاره متوقف می‌گردد. و در زمان بلوغ این تقسیمات ادامه می‌یابند.

در این حین که سلولها تقسیمات را انجام می‌دهند یک سری سلولها از بافت همبند اولیه تخمدان جدا شده و اووسیت را احاطه می‌کنند که سلولهای گرانولوزا نامیده می‌شوند. و این سلولها وظفه تغذیه اووسیت را بر عهده دارند. برخلاف جنس مذکر که صدها میلیون سلول جنسی در لقاح شرکت می‌کنند در جنس مونث هر ماه فقط یک سلول جنینی به تکامل می‌رسد بنابراین در طی
دوران باروری (از بلوغ تا یائسگی حدود 400 عدد از فولیکولها به تکامل می‌رسند و بالغ می‌شوند. بقیه فولیکولها در تولید هرمون شرکت می‌کنند.

تفاوت عملکرد هورمونها در جنس مذکر و مونث

در جنس مونث بر خلاف جنس مذکر ایجاد صفات جنسی اولیه در دوران جنینی وجود هورمونهای جنینی مونث لازم نیست ولی در نوزاد پسر برای بروز این صفات حضور هورمون تستوسترون ضروری است.
تصویر
وقایع یک دوره جنسی زن

وقایع یک دوره جنسی زن

دوران یک سیکل جنسی بطور معمول 28 روز می‌باشد ولی بطور معمول می‌تواند از 21 تا 45 روز تفاوت کند ولی در یک فرد این دوره باید ثابت باشد. تخمک گذاری 14 روز قبل از اتمام دوره خواهد بود این وقایع تحت تنظیم هرمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین (LH , FSH) می‌باشد. هرمون LH موجب تکمیل تقسیم اووسیت شده و تقسیم او میوزی که در دوران جنینی نیمه کاره رها شده در اووسیت اولیه انجام شده و تولید اووسیت ثانویه و جسم قطبی اولیه می‌باشد. اووسیت ثانویه بلافاصله دومین تقسیم میوزی خود را شروع می‌کند اما در مرحله متافاز متوقف می‌گردد و در این حالت از تخمدان دفع می‌گردد اگر عمل لقاح با اسپرم انجام بگیرد دومین تقسیم میتوزی تکمیل می‌شود و تخمک بالغ و دومین گویچه تولید خواهد شد در غیر این صورت به همین حالت دژنره خواهد شد و دفع خواهد گردید.

تخمک گذاری

کپسول تخمدان غشای سفتی است بنابراین فولیکولهای رشد کرده به کپسول فشار وارد می‌کنند و موجب دژنره شدن این منطقه می‌گردند و به کمک کلاژناز این منطقه پاره شده و اووسیت از تخمدان خارج می‌شود و تخمک گذاری آغاز می‌شود تخمک از طریق قسمت شیپوری لوله‌ها رحم و ضربانات منظم آن وارد لوله‌های رحمی می‌گردد.

مراحل بعد از تخمک گذاری

بعد از تخمک گذاری غدد اندومتر رحم و غدد موجود در لوله‌های فالوپ ترشحاتی را آغاز می‌کنند که حاوی مواد غذایی از قبیل قند و کلسیم می‌باشد این ترشحات برای دو سری سلول لازم می‌باشد یکی اسپرم‌ها دیگری سلول تخم. پس از لقاح بین تخمک و اسپرم انجام شد سلول تخم تشکیل می‌گردد که شروع به تقسیم می‌کند تا به بلاستوسیت تبدیل شود زمان لازم برای رسیدن بلاستوسیت به رحم 4 - 3 روز است و زمان لازم برای لانه گزینی تخم نیز 4 - 3 روز است سپس 8 - 7 روز بعد از تشکیل تخم لانه گزینی آغاز می‌شود و در این مدت سلول تخم مدام تکثیر می‌شود و نیاز به تغذیه دارد که از این ترشحات تامین می‌شود.
تصویر
ساختمان سلول تخم

لقاح

لقاح به جریانی گفته می‌شود که طی آن اسپرم باید از غشای اووسیت عبور کرده و به داخل تخمک نفوذ کند. عبور اسپرم با خروج آنزیم‌های آکروزومی و حرکات دم اسپرم عمل می‌گردد. به نظر می‌رسد که غشای سیتوپلاسمی اسپرم و اووسیت به یکدیگر می‌چسبند و سپس در محل چسبندگی غشا از بین رفته و معبری برای ورود اسپرم فراهم می‌شود لذا غشا پلاسمای اسپرم در خارج از اووسیت باقی مانده و فقط سر و دم آن وارد تخمک می‌شود. امروزه به خوبی شناخته شده که طبقه شفاف اطراف اووسیت دارای رسپتورهایی برای اسپرم می‌باشد که این رسپتورها برای هر گونه اختصاصی می‌باشند و به همین دلیل ترکیب اسپرم و اوول دو گونه مختلف در شرایط طبیعی عملی نیست.

نتایج لقاح

  1. سلولهای هاپلوئیدی که قادر به ادامه حیات نمی‌باشند (تخمک اسپرم) در اثر لقاح سلول دیپلوئیدی را بوجود می‌آورند که دارای قدرت تکثیر و ادمه حیات می‌باشد.

  2. جنسیت جنین از نظر ژنتیکی در همین مرحله تعیین می‌گردد و بطوری که اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y با اووسیت ترکیب شود تخم حاصله جنین مذکر بوجود خواهد آورد و اگر اسپرم حاوی کروموزوم X با اووسیت ترکیب شود جنین حاصله مونث خواهد بود.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

buy levitra online
جمعه 20 مهر 1397 06:54 ق.ظ

Many thanks! Terrific stuff!
levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra 20mg buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra
buy generic cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 06:02 ب.ظ

Very well voiced certainly. .
cialis manufacturer coupon click now buy cialis brand prices for cialis 50mg try it no rx cialis cialis generic availability cialis 5 mg scheda tecnica il cialis quanto costa cialis soft tabs for sale cialis prezzo di mercato the best choice cialis woman
buy cialis online safely
یکشنبه 8 مهر 1397 11:42 ق.ظ

Excellent content. Many thanks!
cialis cipla best buy buy cialis cheap 10 mg generic cialis we choice cialis uk cialis lilly tadalafi cipla cialis online buying cialis in colombia estudios de cialis genricos buy cialis uk no prescription cialis prezzo in linea basso
trust pharmacy of canada
یکشنبه 1 مهر 1397 12:46 ق.ظ

Amazing knowledge. Appreciate it.
pharmacy canada best viagra canadiense canadian pharmacies-24h good canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h trust pharmacy canada reviews best canadian mail order pharmacies canadian discount pharmacies in canada canadian online pharmacy canadian pharmaceuticals companies
http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:09 ب.ظ

With thanks! Ample advice!

click here take cialis cialis e hiv we recommend cheapest cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dosage what is cialis cialis uk only best offers cialis use we like it cialis price cialis et insomni
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:35 ب.ظ

Really a lot of valuable facts!
cialis patent expiration only now cialis 20 mg can i take cialis and ecstasy cialis online holland generic cialis 20mg tablets how do cialis pills work cialis vs viagra where cheapest cialis how much does a cialis cost tarif cialis france
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:51 ق.ظ

Very good data. Many thanks!
buy viagra no rx how can i order viagra online uk sildenafil where to buy viagra in store cheapest generic viagra uk buy viagra uk without prescription buy prescription viagra online buy viagra from canada online viagra cheap buy generic sildenafil online
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:20 ق.ظ

Perfectly spoken without a doubt! .
cialis 05 prices for cialis 50mg dose size of cialis cialis generic availability get cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 30 day trial coupon cialis lilly tadalafi we recommend cialis info try it no rx cialis
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:29 ب.ظ

Thanks a lot, I value it!
no prescription cialis cheap usa cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis professional yohimbe cialis coupon cialis 5 mg schweiz enter site natural cialis generic cialis in vietnam cialis purchasing canadian cialis
kawanboni.com/how-to-buy-cialis-online-reddit.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:22 ب.ظ

Good facts. Regards.
cialis preise schweiz 200 cialis coupon we like it safe cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg schweiz we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei sterreich cialis 20mg preis cf cialis e hiv cialis 30 day sample
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:11 ق.ظ

You revealed this wonderfully!
does cialis cause gout cialis generico milano cheap cialis ou trouver cialis sur le net cialis 30 day sample cialis in sconto cialis cuantos mg hay cialis 100 mg 30 tablet generico cialis mexico cialis lilly tadalafi
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:51 ق.ظ

Truly a good deal of awesome knowledge!
cialis generico postepay cialis 200 dollar savings card brand cialis nl cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis order a sample of cialis purchase once a day cialis buying brand cialis online buy cialis cialis tablets
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:18 ب.ظ

You actually reported it effectively.
is it legal to buy viagra buy viagra sample buy viagra pill get a viagra prescription viagra pharmacy levitra cheapest place to buy viagra low price viagra pills where to buy viagra safely online viagra no rx buy viagra online australia
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:20 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of content!

rx cialis para comprar cialis kaufen bankberweisung click here to buy cialis wow cialis tadalafil 100mg how to buy cialis online usa cialis daily dose generic cialis taglich cialis coupon cialis kaufen wo cialis coupon
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 06:31 ق.ظ

Regards. I enjoy this!
cialis flussig cialis 5 mg schweiz cialis cuantos mg hay calis cialis 20mg preis cf cialis for sale cialis mit grapefruitsaft cialis from canada when will generic cialis be available no prescription cialis cheap
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:10 ب.ظ
ممنون از همه پست های فوق العاده دیگر. جای دیگر
ممکن است کسی چنین اطلاعاتی را در چنین مواردی دریافت کند
روش عالی نوشتن؟ من یک هفته بعد ارائه می دهم، و من در آن هستم
این اطلاعات را جستجو کنید.
vikings war clans hack
سه شنبه 3 بهمن 1396 03:09 ب.ظ
من عاشق چی هستم این نوع کار و گزارش هوشمندانه است!
بچه های آثار شگفت انگیز را نگه دارید، من شما را به وبلاگ نویسی اضافه کرده ام.
Nintendo Switch
پنجشنبه 7 دی 1396 08:56 ب.ظ
من به سادگی نمی توانستم وبسایت خود را قبل از پیشنهاد آن برسانم
من از اطلاعات معمول فردی بسیار لذت بردم
برای بازدیدکنندگان شما فراهم شود؟ بی وقفه به عقب برگشت
برای بررسی پست های جدید چک کنید
cam4 token generator zip
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:22 ق.ظ
سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر به روز رسانی های جدید هستم.
imvu hack
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:05 ق.ظ
This is the right blog for anybody who wishes to find out about this
topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
You certainly put a fresh spin on a subject that's been written about for many years.
Excellent stuff, just excellent!
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:40 ب.ظ
در این زمان به نظر می رسد که Movable Type پلت فرم بالا وبلاگ نویسی در دسترس است
اکنون. (از آنچه خواندید) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:15 ق.ظ
روز خوبی هستم خیلی خوشحالم که وبسایت شما را یافتم، شما را به اشتباه متوجه شدم،
در حالی که من برای Digg به دنبال چیز دیگری بودم،
با این وجود من الان اینجا هستم و فقط دوست دارم
از لطف بزرگی برای یک پست شگفت انگیز و همه چیز می گویم
هیجان انگیز دور وبلاگ (من نیز دوست موضوع / طراحی)،
من وقت ندارم که همه چیز را در آن لحظه ببینم، اما من آن را نشانه گذاری کرده ام و همچنین خوراک RSS شما را در بر داشتم، بنابراین زمانی که وقت دارم، دوباره به خواندن یک معامله بزرگ خواهم پرداخت.
لطفا کار فوق العاده ای را ادامه دهید.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:01 ق.ظ
برای ارسال پست های جالب از شما متشکریم. من واقعا از خواندن آن لذت بردم، شما می توانید باشید
یک نویسنده بزرگ. مطمئن شوید که وبلاگتان را نشانه بگذارید و قطعا خواهد شد
برگشتن به جاده من می خواهم خود را تشویق کنم تا پست های عالی خود را ادامه دهم، آخر هفته خوبی داشته باشم!
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:34 ق.ظ
سلام، من همیشه برای چک کردن پست های وب سایت استفاده می کنم
اینجا صبح زود، چون دوست دارم پیدا کنم
بیشتر و بیشتر
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:21 ب.ظ
دیروز، در حالی که من در محل کار بودم، پسر عموی من اپل سیب من و
آزمایش شده است تا ببیند آیا می تواند 40 پا کاهش یابد، درست است
بنابراین او می تواند یک احساس یوتیوب باشد. اپل سیب من در حال حاضر نابود شده است
و او 83 دیدار دارد. من می دانم این کاملا موضوع نیست، اما من مجبور بودم آن را به اشتراک بگذارم
با کسی!
token generator for chaturbate
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:05 ب.ظ
سلام فقط می خواستم به شما سرعتی سریع بدهم متن در محتوا به نظر می رسد که در حال اجرا است
صفحه نمایش در فایرفاکس. من مطمئن نیستم که این یک مسئله فرمت یا چیزی باشد
با استفاده از سازگاری با مرورگر وب، اما من فهمیدم
من می خواهم پست بگذارم تا بفهمم اما طراحی عالی به نظر می آید! امیدوارم که شما
مشکل به زودی حل شود با تشکر
How do you strengthen your Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:55 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the
same comment. Is there any way you can remove people from
that service? Bless you!
francoiabkfsogrq.jimdo.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:55 ق.ظ
I think that everything said made a bunch of sense.
However, think about this, suppose you added a little information? I ain't suggesting your information isn't solid.,
however suppose you added a title that makes people want
more? I mean زیست - تولید مثل و تقسیم میتوز is a little vanilla.
You should glance at Yahoo's home page and note how they create article headlines to grab people
to open the links. You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about everything've written. In my opinion,
it might make your posts a little livelier.
Rigoberto
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:25 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on تولید. Regards
BHW
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 04:00 ب.ظ
Excellent article! We will be linking to this particularly great article on our
website. Keep up the good writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30